Wordt coaching vergoed door je verzekeraar of werkgever?

Regelmatig krijg ik van coachees in spé de vraag: ‘Wordt coaching eigenlijk vergoed? Of moet ik de rekening zelf betalen als ik een coachtraject met Coaching met Sanne aanga?’ 

Tot op heden is het zo dat coaching niet vergoed wordt door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Omdat het geestelijk en lichamelijk welzijn nauw met elkaar verbonden zijn hoop ik als coach natuurlijk dat hier op korte termijn verandering in komt. Als ik daar iets over hoor zal ik het natuurlijk in dit blog en met mijn cliëntenbestand delen. 

Zijn er andere mogelijkheden om coaching vergoed te krijgen?

Ja, die zijn er zeker! Ik zet een paar opties voor je op een rijtje:

De meeste werkgevers stellen budget beschikbaar voor coaching, trainingen en opleidingen. Het loont dus zeker de moeite om even aan je eigen manager of een HR-medewerker te vragen wat de mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijf of instantie. Vaak wordt een coachtraject dan volledig door de werkgever vergoed, en heel soms is dat een bepaald gedeelte. Het overige deel van de kosten voor het coachtraject komen dan voor de rekening van de medewerker. 

Vergoeding van kosten bij de belastingdienst

Ben je op zoek naar een nieuwe baan, en heb je hierbij coaching aangevraagd? Of heb je coaching over het verbeteren van je functioneren in je werk? Dan kun je als particulier de kosten voor een coachingstraject (inclusief de btw) aftrekken van de belasting, onder het kopje ‘scholingskosten’. Het is altijd handig om even de check te doen bij de belastingdienst of dit voor jou geldt.

Hoe gaat het in zijn werk om coaching vergoed te krijgen via je werk?

De eerste stap is natuurlijk het bespreken van je wens om een coachtraject te volgen met je manager en/of de HR-afdeling van je werk. Je hoeft niet altijd kenbaar te maken wat je ‘leervraag’ is (wat je wilt leren/bereiken met de coaching), omdat dit soms te privé is. Bijvoorbeeld als je moeite hebt met de samenwerking met je manager, of omdat het om een privé-situatie gaat. Maar soms wil een manager wel weten wat het doel van de coaching is. Denk hier van te voren over na; wat wil je wel en niet zeggen? Het kan ook zijn dat je 2 leerdoelen hebt, waarvan je er eentje wel deelt met je manager en de andere niet. Coaches zullen nooit uit zichzelf informatie over je traject met derden verstrekken; dus ook niet met managers of HR. Tenzij je hier zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

Soms heb je je eigen budget dat je in kunt zetten voor coaching

Bij een aantal bedrijven, zoals bij Aegon, BAM, het CAK, PostNL (een aantal bedrijven waar ik voor coach) krijg je elk jaar een bepaald opleidingsbudget waarmee je een training, opleiding of coaching kunt kopen. Dat werkt in dit geval via het platform Springest. Daar kun je ook mijn coachtrajecten en losse coachgesprekken boeken. Voor meer informatie daarover check je deze link. Wil je weten voor welke bedrijven, instanties en ministeries ik heb gecoacht? Bekijk het overzicht hier

Budget voor coaching op aanvraag bij het bedrijf/de instantie

Bij andere bedrijven en instanties ordt eerst een offerte voor het traject gemaakt door de coach. Deze moet goedgekeurd worden door het bedrijf en daarna kan de coaching van start gaan. Op basis van de leervraag/leervragen schat de coach in hoeveel uren er ongeveer nodig zijn. 

Ik weet wat ik maximaal vergoed krijg, maar hoe weet ik wat coaching kost?

Bij sommige coaches staan de tarieven op de website vermeld, bij andere coaches moet je de tarieven opvragen. Zelf hanteer ik voor particulieren die niets vergoed krijgen een ander tarief dan voor bedrijven. Alleen door een bepaalde zakelijke prijs te hanteren kan ik daarnaast ook particulieren en studenten coachen. Zo blijft coaching toch iets breder beschikbaar; kunnen meer mensen een coachtraject volgen. 

Ik wil coaching over een persoonlijke kwestie. Wordt coaching vergoed?

Dat verschilt per werkgever. Maar er is goed nieuws: veel werkgevers hebben hier een zeer open benadering in. Ze zien het werken aan jezelf in het algemeen als iets holistisch. Dat wil in dit geval zeggen dat als jij beter in je vel komt te zitten omdat je problemen leert oplossen die in je privé-leven spelen, dat je dan ook beter in staat bent om je werk uit te voeren. Dus coaching komt de kwaliteit die je op je werk levert altijd ten goede. Het voorkomt in sommige situaties ook dat een medewerker uitvalt, hetgeen hoge verzuimkosten met zich mee kan brengen. 

Heb je een burn-out of andere ziekte? Vergoeding via de wet Verbetering Poortwachter

Ben je herstellende van een ziekte of burn-out en wil je daar coaching bij krijgen? Neem dan contact op met je manager en/of de bedrijfsarts. Hij/zij kan je meer vertellen over de mogelijkheden van vergoeding van jouw coachtraject via de Wet Verbetering Poortwachter. 

Particulieren: vergoeding van kosten voor coaching bij de belastingdienst

Ben je particulier en op zoek naar een nieuwe baan, en heb je hierbij coaching aangevraagd? Of heb je coaching over het verbeteren van je functioneren in je werk? Dan kun je de kosten voor een coachingstraject (inclusief de btw) aftrekken van de belasting, onder het kopje ‘scholingskosten’. Het is altijd handig om even de check te doen bij de belastingdienst of dit voor jou geldt.

ZZP’ers: vergoeding van kosten voor coaching bij de belastingdienst

Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten van coaching (zonder btw) aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten voor de inkomstenbelasting. De BTW (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst bij de btw-aangifte als ‘voorbelasting’. Als je twijfelt over hoe je dit aanpakt: bel dan eerst met je adviseur.

Vergoeding van coaching als je momenteel geen werk hebt

Ontvang je momenteel een uitkering vanuit het UWV? Het UWV biedt mogelijkheden om herstel en re-integratie te bevorderen waar je misschien gebruik van kunt maken. Ze zijn vaak bereid om coaching te vergoeden als het ervoor zorgt dat iemand weer snel aan het werk kan gaan en duurzaam inzetbaar blijft. Met coaching kun je bijvoorbeeld helpen ontdekken wat een passende baan voor jou zou kunnen zijn. Doen wat je echt leuk vindt en wat goed bij je past helpt voorkomen dat je opnieuw uitvalt. 

Werktuig PPO

De Werktuig PPO (ofwel Permanente Professionele Ontwikkeling) financiert ontwikkelplannen voor iedereen die in de creatieve of culturele sector werkt. PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden, werkzoekenden in culturele en creatieve organisaties én van zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie. PPO financiert zowel voor werknemers als zzp’ers een derde van de totale kosten van het ontwikkelplan met een maximum van € 2.000 (inclusief btw). De werkgever of opdrachtgever moet ook een derde bijdragen; het resterende bedrag betaal je zelf.

Wordt coaching vergoed? Heb je hier vragen over?

Stuur me gerust een berichtje als je meer wilt weten over of en hoe coaching vergoed wordt!