Iedereen is welkom in mijn coachpraktijk. Ik voelde me geroepen om een kort bericht aan een belangrijk thema te wijden: medische vrijheid en medische discriminatie. Op allerlei platforms, van social tot mainstream media, zie ik berichten oppoppen waaruit tweedeling blijkt.

Ik wil niet meedoen aan polarisatie en uitsluiting, maar richt me juist op inclusiviteit

Bijvoorbeeld die tweedeling waarin vanuit de ene groep mensen verwacht wordt dat de c-injecties wettelijk verplicht worden gesteld. Met bijkomende voorstellen om mensen die ervoor kiezen een c-injectie (nog) niet te nemen uit te sluiten. Van supermarkten, festivals, andere landen en zelfs van het kantoorpand waar zij hun dagelijkse werk moeten doen. Of om dit in elk geval verder te bemoeilijken door voor ieder restaurant- of bioscoopbezoek een testuitslag of bewijs van recente ziekte te kunnen tonen. Uit het andere kamp komt het tegengeluid dat geen enkel ander mens de beschikking of de bevoegdheid tot beslissen zou mogen hebben over het lichaam van de ander. Dat kamp roept op de Nederlandse grondwet op dit punt te eerbiedigen en medische vrijheid en zelfbeschikking over het eigen lichaam in acht te houden. Ook wil deze kant voorkomen dat mensen uitgesloten worden op grond van keuzes die zij maken over hun eigen lijf, gezondheid en welbevinden. 

Iedereen is welkom in mijn coachpraktijk

In dit bericht wil ik aan al mijn coachees (cliënten die voor coaching naar mijn praktijk komen, of coachwandelingen komen maken; voor Skype is dit bericht wat minder relevant ;-)) laten weten waar ik voor sta. Ik ben Thorbecke en co zeer dankbaar voor het ontwikkelen van de Nederlandse grondwet omdat ik daar heel, heel grote waarde in zie. Waarden die het mogelijk maken om in dit land in vrijheid en met respect voor elkaars verschillende meningen te kunnen leven. Persoonlijk vind ik dat er niet gediscrimineerd mag worden op grond van medische keuzes. In mijn coachpraktijk heb ik dit nooit gedaan of zelfs maar overwogen, en dat ben ik ook niet van plan. 

In vrijheid maken we de beste keuzes

Ik ben er van overtuigd dat vanuit vrijheid de beste keuzes gemaakt worden. Zonder onderdrukking, dwang, druk, opgelegd schuldgevoel, manipulatie of bangmakerij is een mens vrij om zijn of haar eigen onderzoek te doen. En op eigen moment tot keuzes te komen die hem of haar passen. Hierover wil ik niet oordelen want we lopen allemaal onze eigen weg vol groei en ontdekkingen. Daarom wil ik zeggen: je bent welkom voor coaching. Iedereen is welkom in mijn coachpraktijk. Met een injectie, twee of drie injecties of géén injecties. Je bent welkom als je nog twijfelt, je bent welkom als je een heel stellige mening hebt; welke dat ook is. Want je bent vrij en dat respecteer ik met heel mijn hart. Die vrijheid gun ik iedereen. De enige uitzondering die ik maak is dat we elkaar niet live ontmoeten in de coachpraktijk of tijdens een coachwandeling wanneer we klachten hebben. Dit zou ik voorafgaand aan de situatie waarin we ons nu een tijdje bevinden ook hebben gevonden. Ben je ziek, blijf je thuis. Dat deden we altijd al.

Ben je fit; kom dan gerust langs, en anders hebben we Skype

Voor coaching is het belangrijk dat we beiden fit zijn (omdat het intensief is en we aan groei en zelfinzicht werken) en daarnaast streef ik ernaar dat we elkaar niet aansteken; met welk virus dan ook. Ook denk ik (maar ieder natuurlijk zijn eigen idee; ook daarin is iedereen vrij) dat het lichaam om rust vraagt als het met ziekteverschijnselen kampt, en dus op dat moment niet om coaching vraagt.

Kom dus alsjeblieft zonder klachten naar mijn praktijk. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand vind ik. Heb je wel klachten en voel je je fit genoeg voor coaching? Jij bepaalt. Dan ben je nog altijd welkom voor telefonische coaching of een coachgesprek via Skype. Het kan allemaal! Ik pleit voor vrijheid; in het algemeen, en specifiek op het gebied van medische keuzes, overtuigingen en de gelegenheid om deel te nemen aan het algemeen maatschappelijke leven. En coaching hoort daarbij. Misschien wel meer dan ooit, want in deze periode hebben meer en meer mensen er behoefte aan.

Wil je meer weten over dit beleid of mijn persoonlijke keuzes?

Als je vragen hebt over mijn beleid, iets met me wilt delen of iets wilt weten over mijn persoonlijke keuzes en overtuigingen; stuur me gerust een berichtje. Mijn algemene beleid als life coach rondom het topic veilig coachen in deze tijd lees je hier. Iedereen is welkom in mijn coachpraktijk; wat vind jij daarvan? Je kunt je mening onder dit artikel plaatsen of me een privé-bericht sturen.