Effectief omgaan met wat buiten je cirkel van invloed ligt

Regelmatig komt het in coaching ter tafel: ‘Hoe kan ik effectief omgaan met wat buiten mijn cirkel van invloed ligt?’ Het gaat ook over leren bepalen: ‘Wat ligt er binnen mijn cirkel van invloed, en wat ligt er buiten?’

Een uitdaging hierbij is dat als de realiteit die búíten onze kring van invloed ligt heel pijnlijk is, we ons dan juist geroepen voelen er iets aan te doen. Wat we daar zien is namelijk zo groot, zo dreigend, zo destructief. Daar móéten we gewoon iets mee. ‘Er moet iets gebeuren dus ik moet ervoor in actie komen.’

Grote waarheden komen krachtig binnen 

Ik geef een paar voorbeelden van situaties die buiten onze directe invloedssfeer liggen waarin we als mens heel plotseling een bewustzijns-shift kunnen maken. En waarin een verlangen om die grote misstanden te verhelpen heftig op kan komen. Je:

 • loopt in sloppenwijken rond en ziet hoe weinig voorzieningen en middelen mensen daar hebben. Hoe anders ook de levensstandaard daar is dan wat je zelf kent.
 • onderzoekt wereldmachten of hoe de grote geldstromen lopen en voelt je ineens een marionet

Omgaan met wat buiten je cirkel van invloed ligt; sterke emoties

Zo’n wake-up call wakkert vaak het vuur aan van verontwaardiging, verbijstering, frustratie, angst, daadkracht en verlangen naar gezonde verandering. Er kunnen dan meerdere dingen gebeuren. Je voelt de immense omvang van wat er speelt, en:

 • raakt overweldigd. Voelt je een slachtoffer van iets dat veel groter is dan jij en blijft daarin hangen. Het wordt dan ‘wij tegen zij’.
 • wilt in actie komen, maar beseft meteen dat je het alleen niet kunt dragen of veranderen en je voelt je daardoor machteloos en gefrustreerd en weet niet hoe je verder moet. 
 • wilt in actie komen, maar je weet niet hoe. Je blijft denken: ‘Ik zou iets moeten doen’, maar doet uiteindelijk niets. Dit is vermoeiend. 
 • je trekt ten strijde en verliest jezelf en je energie in de omvang van hetgeen er voor je ligt.

Benut je cirkel van invloed nog veel meer

Wat je ook kunt doen is het volgende. Je krijgt informatie te verwerken waarmee je een heel duistere schaduwzijde van de wereld in het groot, of jouw eigen wereld, ontdekt en te verwerken krijgt.

Dat verwerken kost tijd, want het kan behoorlijk binnenkomen. Dus neem die tijd ook. Vervolgens heb je te maken met jouw eigen cirkel van invloed en de cirkel van omstandigheden waarop je géén invloed hebt. Probeer te onderscheiden wat waar in valt. Juist als je grote waarheden ontdekt over wat wij classificeren als misstanden, onrechtvaardigheden, misdaden etc. wakkert je vuur aan om veranderingen door te voeren. Hoe groter het schandaal des te sterker het verlangen om er iets aan te willen doen. 

Gebruik de kracht van hoe de omstandigheden van de ene pool jou raken, om die passie en energie te kunnen aanwenden voor de andere pool, het andere uiterste. Je wordt geraakt door iets duisters, en daarmee is je verlangen des te groter om iets voor ‘de andere kant’ te doen. Neem dat grote gebeuren niet als jouw unieke solo-taak op je, we zijn geen Atlas die de wereldbol op zijn schouders droeg. Blijf het onderscheid maken tussen jóúw cirkel van invloed, en wat daarbuiten ligt. 

Wat kun je nog meer doen, hoe ga je verder?

 • Vraag je binnen jouw cirkel af wat je werkelijk kunt en wilt bijdragen, iets dat past binnen jouw persoonlijke levensmissie. Waarin je dus gesterkt bent door je specifieke talenten, ideeën en gaven en waarmee je toch dat hogere doel dient. 
 • Gebruik je verontwaardiging en geraakt zijn als brandstof voor je persoonlijke plan om iets te doen. 
 • Besef dat het genoeg is als je jouw eigen stukje in het geheel voldraagt. 
 • Realiseer je dat je tot meer dan dat niet in staat bent. En dat als je het toch probeert, dit vooral een uitputtingsslag is waarmee je uiteindelijk ook je eigen missie / invloed ondermijnt. 
 • Weet dat alles onderling met elkaar verbonden is (anno nu nog duidelijker merkbaar, voelbaar) en dat jij wel degelijk iets in de mix van het geheel kunt brengen dat bijdraagt. 
 • Het helpt mij ook relativeren dat alles wat ik buiten mij zie gebeuren op kleinere schaal ook in míj gebeurt. Niets menselijks is ons vreemd als we heel eerlijk zijn en ook in onze schaduwzijden durven kijken. Dat maakt het soms ietsjes makkelijker te benaderen. Het leert ons ook de grotere emoties rondom een thema meer te katalyseren. 

Mijn ‘dark night of the soul’

Om het wat nader toe te lichten deel ik ook mijn eigen ervaring. Ik heb regelmatig dat ik op informatie stuit die me de haren ten berge doen rijzen. Een paar voorbeelden:

 • Als kind hoorde ik over de bio-industrie en was er zeer door geraakt
 • Een vriend introduceerde me in de films van De Zeitgeist
 • Samen met een goede vriendin bekeek ik documentaires over geldstromen in de wereld, en hoe er feitelijk vrij onzichtbaar veel grotere handel en politiek werd bedreven op de achtergrond van ons politieke toneel 

Al reizend door Laos kwam  de heftigste ‘klap’ van inzicht. Samen met mijn toenmalige vriend maakte ik een fietstocht door Azië, die op dat moment al een half jaar duurde. Inmiddels waren we in de jungle van Laos aangekomen en daar spraken we uren met mensen die de westerse maatschappij vaarwel hadden gezegd om in de natuur te leven. Zonderling was die keuze zeker; maar ze hadden daar een verhaal bij. In de jungle waar we verbleven was geen elektriciteit, er waren weinig middelen en voorzieningen. Waar we wel zeeën van hadden was tijd,  aandacht en ruimte voor gesprekken. Die voerden we dan ook volop.

Deepdive in informatie

Naast het kijken van documentaires en het lezen van vele artikelen en boeken was er nu de gelegenheid tot het stellen van vragen, het uitwisselen van gedachten en theorieën met mensen die zich jarenlang in de thematiek hadden verdiept en er impactvolle keuzes op hadden gebaseerd. Ontzettend interessant. We kwamen nog een hoop meer aan de weet over hoe de wereldmacht verdeeld is en hoe de geldstromen lopen. 

Ik weet nog hoe ontsteld en gepassioneerd ik van die kennis raakte. Hoe graag ik wílde dat het tij zou keren. Hoezeer ik daaraan wilde bijdragen. Dat vuur van verlangen in combinatie met het besef van mijn grenzeloze beperkingen als individu was gierend frusterend. Twee krachten die tegen elkaar opknalden, zo voelde het. ‘Ik wil het!’ riep mijn hart. ‘Het kan niet,’ riep mijn verstand. ‘Jij kunt dit niet alleen, niemand kan dit alleen.’ ‘Maar het moet toch, want het is helemaal mis…’ Etc. Je snapt dat ik na een paar uren van dit innerlijk vurig debat doodop was. Toen overspoelde me een gevoel van machteloosheid en moedeloosheid. In die warme jungle, met niets om handen dan de prachtige natuur en het besef van de permanente vernietiging daarvan in mijn achterhoofd. Zo heb ik een paar dagen daar gezeten met fors neerslachtige gevoelens.

Hoe ik weer uit deze mind fuck kwam

Gelukkig kwam ik daar uit. Ik realiseerde me dat ik met het vuur van de verontwaardiging en verlangen, buiten mijn eigen boekje van verantwoordelijkheden en opties trachtte te treden. Ik wilde meer op me nemen dan ik kon, vanwege de omvang van de problematiek zelf. Maar met het besef dat ik het echt niet kon, kwam het besef dat ik het dan ook niet hoefde. Dat wat ik voor ogen had in elk geval niet de juiste manier was.

En ik besefte dat het des te moeilijker is om in je eigen cirkel van invloed te blijven wanneer je grote, pijnlijke waarheden tot je neemt, maar ook extra belangrijk. Omdat je anders in een patstelling blijft hangen en vervolgens helemaal niks meer uit je handen krijgt. Met het bepalen en accepteren van mijn eigen plek, mijn eigen rol, kwamen de benodigde afstand en lucht. Daarmee kwam vervolgens weer het inzicht dat ik me in de verkeerde cirkel had proberen te roeren. 

Vervolgens stelde ik me de vraag hoe ik deze kennis van het reilen en zijlen van wereldmachten ten bate van mijn eigen missie kon aanwenden. Het antwoord: het vuur van wat je voelt rondom het grote, zet je in als brandstof voor je eigen kleine missie ten bate van het geheel. Dit geef ik in heel kleine stappen, met kleine maar continue acties handen en voeten.

Mijn eigen coach had er ook een idee over

Als coach heb ik zelf natuurlijk ook coaching. Mijn coach leerde me over omgaan met wat buiten je cirkel van invloed ligt via het begrip ‘Power versus Force’. Hier heb ik veel aan gehad en ik schreef er dit blog over. Ook hij wees er weer op dat we allemaal ons eigen stukje hebben te voldragen. ‘Sanne, er ligt genoeg sneeuw op je eigen oprit, als je dat begint schoon te vegen dan heeft het collectief daar ook baat bij. Elke individuele ontwikkeling dient het grotere geheel.’ En: ‘Wanneer je ervoor zorgt dat de liefde in je eigen hart en daarmee in je directe omgeving toeneemt, dan zorg je er op die manier voor dat jij en je omgeving steeds wijzere, liefdevollere keuzes maakt. En liefde overwint altijd angst en duister. Bewustzijn verdrijft onbewustzijn en lagere gedachtes.’ Principes waar ik zoveel mogelijk naar probeer te leven. 

Ook tipte hij dat ik mezelf regelmatig deze vraag kan stellen: ‘Wat zou liefde doen in deze situatie? Wat is wijsheid in dezen?’ 

Omgaan met wat buiten je cirkel van invloed ligt: hoe doe jij dat? Deel je tips en ervaringen hierover onder dit artikel; dank je wel vast. 

Verder lezen over hoe je power kunt inzetten in plaats van force? Dan is dit een aanrader namens mijn eigen coach: Power vs. force. Power versus force