Een vol leven: volle agenda’s en verjaardagskalenders, lange werkdagen, altijd bereikbaar zijn, to-do-lists zonder einde en welja; waarom niet ook nog een lange bucket list? Verlang je naar meer ruimte, meer rust en wat meer leegte in je leven? Dan is dit blog voor jou.

Een blog over dealen met een vol leven

Ik weet niet hoe het zo is gekomen, maar zie wel om me heen (en ook in mijn eigen leven) dat het woord ‘vol’ toch wel erg vaak van toepassing is. En aangezien we als mensen doorgaans verlangen naar een goede balans in álles wat er is in ons leven, gaat bij zo’n vol bestaan de schoen uiteindelijk ook wringen. Dit hoor ik dan ook geregeld terug in mijn coachpraktijk.

Wat ik dan doe is eerst luisteren naar wat iemand te vertellen heeft over de volheid van zijn of haar bestaan. Regelmatig komen mensen al pratend zelf tot belangrijke inzichten. En als je het hardop aan een ander vertelt voelt het vaak alsof het ‘nog meer waar wordt’. Alsof je er dan niet langer omheen kunt, en er echt mee aan de bak kunt gaan. Dan stel ik vragen om de situatie zo helder en compleet mogelijk in beeld te krijgen. ‘Waaraan en op welke momenten merk je dat je leven erg vol is?’

De zogenaamde ‘status’ van een vol leven

Wat ik vervolgens merk is dat mensen heel vaak mee zijn gegaan in dat wat ze om zich heen hebben gezien, en wat ze onbewust hebben overgenomen. Omdat het dus blijkbaar zo ongeveer de standaard is om het ‘druk druk druk’ te hebben, altijd bezig te zijn en een vol bestaan te hebben.

Dit is niet vreemd, want mensen kijken groepsgedrag af en passen zich daar tot op zekere hoogte bij aan. De afgelopen jaren heb ik ook de indruk gekregen dat er een bepaalde succes-status is gekoppeld aan mensen die het altijd druk hebben. (Simon Carmiggelt maakte er een geestig en spottend begrip bij: epibreren. Dat is doen alsof je heel druk bent en doen alsof dat interessant is.) Terwijl dit, als ik doorvraag over of dit ook écht zo voelt, vaak helemaal niet het geval is. Dat het uiteindelijk toch meer een automatisch gedrag is. Het automatisch volgen van wat wordt gezien als ‘zo doen we dat’.

En los van wat mensen als individuen en en groupe doen, zie ik het ook terug in de technologische ontwikkelingen die er ook voor helpen zorgen dat we en veel meer prikkels krijgen dan vroeger en constant ‘aan’ staan. Bereikbaar zijn op allerlei manieren. Hierin raken we makkelijk de balans kwijt.

Via bewustheid naar verandering

Het waardevolle van een wringende schoen is dat hij je bewust maakt dat je een gelegenheid hebt om bij te sturen naar een fijnere plek. Stel dus dat je je vermoeid, overvraagd en overspoeld voelt (uitingen van een wringende schoen) dan kun je tenminste aan de bak. En hoe sterker de reactie (uitputting, frustratie over geleefd worden of ‘aan staan’), hoe groter de wíl om te veranderen. Dat helpt; ik zie het in dat licht eerder als een asset dan als een probleem.

Bij mijn cliënten inventariseer ik vervolgens ook waar ze wél behoefte aan hebben. Naar wat nu belangrijk voor hen is. Naar hoe de balans wat hen betreft hersteld kan worden. Het is vaak waardevol om te kijken welke elementen uit een volle agenda energie geven en welke relatief veel kosten.

Ook proberen mensen het vaak uit hoe het is om avondjes of hele dagen in het weekend leeg te laten. Om zo ruimte te laten voor niets hoeven, alles mogen en kunnen (alleen al dat kan soms zoveel betekenen; het idee dat alles kan en niets hoeft) en voor stilte. Gelegenheid om eens een dagje wat langzamer te leven. Om heel dicht bij jezelf te blijven en goed aan te voelen waar je behoefte aan hebt. Omdat we vaak veel in ons hoofd leven en ook in een heel hoog tempo zitten, is het wat lastiger om je behoeften te horen. Het lijkt wel alsof die dan wat ondergesneeuwd worden door die Razende Roeland in onze bovenkamer.

Belemmerende overtuigingen

Het komt ook vaak voor dat er (vaak zonder dat je het weet) een of meerdere oude overtuigingen in de weg zitten, waardoor je ook eerder last hebt van gevoelens van vermoeidheid (een stevige overtuiging kost vaak heel veel energie namelijk), stress of het gevoel overvraagd te zijn. Soms is dat niet door een ander, maar onbewust door jezelf. Stel je voor dat je bijvoorbeeld overtuigingen hebt die gekoppeld zijn aan een of meer van de volgende de valkuilen:

  • perfectionisme
  • behaagzucht en (extreme) aanpassing
  • extreem hoge eisen
  • oververantwoordelijkheid
  • afhankelijkheid

Misschien kun je je er dan iets bij voorstellen dat het soms teveel wordt, of dat het leven te vol wordt. Terwijl dit misschien meevalt als je overtuigingen hebt die gekoppeld zijn aan de onderstaande valkuilen:

  • grensoverschrijdend gedrag
  • vermijding
  • afstandelijkheid
  • zelfverheerlijking

Samen op onderzoek doen naar een vol leven

Daarom vind ik het ook waardevol en interessant om met mijn cliënten de meest overheersende overtuigingen in beeld te brengen en samen te kijken wat die in positieve zin opleveren, maar ook wat ze kosten. Vervolgens kun je daar weer samen bij kijken wat zou helpen om de winst- en verliesrekening van die overtuigingen beter in balans te brengen. Dit doe ik onder meer in een Krachtige Veranderingen Sessie.  Ik merk dat het veel mensen enorm helpt om deze overtuigingen van zichzelf te leren kennen, omdat het dan zoveel makkelijker wordt er iets constructiefs mee te doen.

Wat helpt jou om te dealen met een vol leven? Misschien zijn de tips in deze blog ook interessant als je wilt leren dealen met een vol leven:

Herstel de balans tussen werk en privé

Tips voor als je te weinig tijd hebt voor jezelf