Coaching in Coronatijd. We leven momenteek in een unieke, vreemde periode, die ons allen op diverse manieren raakt. Die onze kijk op het leven wellicht verandert, op scherp zet wat er echt toe doet en wat een bijzaak is. Die onze lust voor het leven juist via de angst voor ziekte en sterven zo duidelijk maakt. Het is een tijd waarin we elkaar op creatieve wijze opzoeken, en ook ondersteunen. Waarin zelfs politiek rechts ineens de zorg voor de kwetsbaren van een samenleving uitdraagt. De toekomst was nog zelden zo onduidelijk als nu. Velen hebben zorgen over die toekomst, verlangen (nog) meer naar controle dan anders. 

Coaching in Coronatijd

In al dit soort thema’s ben ik met mijn coaching aan het ondersteunen de afgelopen tijd. Het is iets waar veel naar gevraagd wordt. Maar ook de thema’s waar we al mee aan het werk waren ‘lopen door’. Zoals de wereld, ondanks dat ze ergens een beetje stilstaat, óók door beweegt. Het is allebei welkom. Sommige mensen maken een combinatie; ze vragen een deel van het coachgesprek te wijden aan hoe ze hun weg kunnen vinden in deze periode. Het andere deel van het gesprek besteden we aan het werken aan het leerdoel dat ze eerder al hadden opgesteld.

Zoals op de homepage te lezen is, heb ik mijn coaching aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM, die ik ook structureel in de gaten houd voor updates. Op die manier kan coaching gelukkig (en juist nu!) doorgang blijven vinden. Via Skype, FaceTime, Teams, telefonisch, wandelend in de natuur van Den Haag of aan mijn coachtafel. En dan ieder zittend aan een uiteinde van de tafel. In het begin zijn die manieren vaak een klein beetje wennen, maar dat gaat gelukkig snel makkelijker. Op de foto bovenaan dit blog kun je zien hoe coach & coachee ieder een het uiteinde van de lange tafel kunnen zitten. Veilig, verantwoord en toch persoonlijk.

Coaching op alternatieve manieren beschikbaar gemaakt

Voel je zelf ook de behoefte om je hart te luchten, of samen te zoeken naar mogelijkheden om deze periode zo goed mogelijk door te komen? Je bent van harte welkom om eens in de coachpraktijk of digitaal kennis te komen maken. Ook kennismakingsgesprekken voer ik regelmatig telefonisch/via Skype, dus dat gaat allemaal ook gewoon door: coaching in Coronatijd. Via dit formulier kun je me desgewenst een berichtje sturen of bellen. Ook de zakelijke coaching (onder andere via Springest) gaat gewoon door. Het is daar nu ook mogelijk om een los uur coaching te boeken, digitaal, telefonisch of live. 

Verder lezen over coaching in Coronatijd

Maak je je zorgen over alles wat er nu speelt, maar wil je eerst nog even de kat uit de boom kijken voordat je daarover het gesprek aangaat met een coach die je nog niet kent? Snap ik levendig. Wellicht zijn de volgende blogs dan een fijne ingang om op je eigen tempo kennis te maken met mijn werk:

Ik wens je gezondheid, innerlijke rust in deze roerige tijden, goed contact met je dierbaren, en waardevolle lessen toe om mee te nemen naar een periode die we met zijn allen ongetwijfeld een nieuw tijdperk zullen kunnen noemen!