Waarom storen we ons soms zo aan anderen? Wat veroorzaakt die teleurstellingen? Een blog met een onverwachte kijk op dit onderwerp.

Een blog over kleinere teleurstellingen in relaties

Bijvoorbeeld:

 • Je lief die haar was laat slingeren
 • Het asociale gedrag van een kennis
 • De luide nachtelijke piano-beoefening van een buurman

etc. Het blog (met die bijdehante titel ;-)) is geschreven op basis van wat ik als mijn waarheid zie, misschien heb jij een andere waarheid? Ben benieuwd!

Belangrijk punt dat we vaak vergeten…

Er ís iets in teleurstellingen dat we vaak vergeten. Ik heb het over hoe ik mijn persoonlijke normen en waarden projecteer op de mensen om me heen. Ik heb ‘leefregels’ waar ik me aan wil houden, maar niet zelden val ik anderen daarmee lastig. 

Hoe de regels ontstaan

Regels ontstaan o.a. uit wat ik tot nu toe meemaakte en daarvan leer(de) in mijn leven. We bedenken ze niet alleen zelf, de volgende factoren ‘conditioneren mee’:

 • Cultuur/maatschappij
 • Huidige & vroegere familie (ook vorige generaties)
 • Docenten/professoren/medestudenten
 • Vrienden, vriendinnen, relaties en collega’s
 • Het klimaat (Ja echt! Ik kan er een heel blog aan wijden)
 • De geschiedenis (denk bijvoorbeeld aan WO2; heftige dingen werken 7 generaties lang door)

Ze drukken ieder hun stempel op wat we als wel/niet acceptabel en belangrijk zijn gaan zien. Het vormt je referentiekader; de bril waarmee je naar de wereld kijkt. Maar ook van waaruit je handelt, denkt, praat, leeft, bevriend bent en liefhebt. Ze zorgen vaak ook dat we automatische/ standaard reacties hebben op situaties en mensen. 

Verfijning van de regels

 • Iedere situatie waar je bewust naar kijkt, zorgt voor groter bewustzijn.
 • Dat zorgt op zijn beurt voor een verfijning van je ethiek.
 • Daaruit vloeien als vanzelf de leefregels of normen voort, waar je naar wilt leven. 
 • Voeg daar wils- en daadkracht aan toe, en je handelt en leeft nog liefdevoller en genuanceerder.

Dat verfijnen vind ik iets heel moois, iets kostbaars. Want daardoor word je steeds liefdevoller en zorgvuldiger naar jezelf en anderen toe. 

“Ervaring + bewustheid + daadkracht = liefdevoller leren leven.” – Sanne

Als je er tegenin gaat

Ga je tegen je regels in, krijg je het aan de stok met je geweten. Met een zachte stem laat het zich aan je horen. Soms krijg je het aan de stok met anderen, die andere leefregels op na houden. Dit leidt tot conflict als je beiden de hakken in het zand boort. Of aan beide kanten tot voortschrijdend inzicht leiden wanneer er open over gesproken wordt.

De keerzijde van het ‘regelboekje’

Er zit ook een grote uitdaging aan het zogenaamde ‘regelboekje’. Vaak leggen we anderen langs de meetlat van onze eigen regels. Ga maar na wanneer je voor het laatst verontwaardigd was dat iemand iets deed of zei. Is er toen misschien een regel uit je eigen boekje overtreden? Een regel waar je de ander aan wilde houden?

‘Als ik…, dan jij ook..’

Precies dáár zetten we onze voeten op glad en gevaarlijk ijs. Dat wij voor onszelf een leefwijze hebben bedacht is natuurlijk prima. Ik vind het ook heel normaal dat ik het liefst omga met mensen die ongeveer dezelfde normen en waarden hebben als ikzelf. Maar.. is het juist om je eigen waarheid als dé waarheid te zien? En anderen daar vervolgens aan te houden? Ze erop af te rekenen? Hun eigen waarheid af te nemen?

Dit is wat denk ik misgaat in ruzies en de verwijten die we elkaar maken. We zijn gaan verwachten dat anderen zich gedragen naar ónze regels. Ik betrap mezelf er regelmatig op!

Mijn waarheid is niet ieders waarheid

Als ik ergens over zeg: ‘Ja hállo, dat kun je toch niet maken?’ Dan zeg ik eigenlijk: ‘Wat jij doet klopt niet, jij moet volgens mijn regels en waarheid leven, anders kan ik je niet accepteren. Mijn waarheid is namelijk dé waarheid.’ Ik schrok toen ik dat van mezelf ontdekte, want het klonk heel tirannerig. Maar het was wel wat ik deed.

Zoveel mensen, zoveel verschillende sets aan waarheden. Goed en fout zijn dus niet eenduidig. Dat zou misschien makkelijk en overzichtelijk zijn, maar het is wat het is. Misschien is er een overkoepelende goddelijke waarheid? Wie weet.

Kijken naar de mogelijkheden

Nooit zal ik helemaal kunnen bevatten hoe iemand tot zijn handelen is gekomen. Niet zonder een alziend, alwetend en albegrijpend oog. 

Als je dat weet, dan weet je dat elk oordeel incompleet/onjuist – en daarmee zinloos is. Wat gelukkig helpt is dat je bewustzijn steeds verder groeit, en we dus steeds rijkere, bewustere keuzes kunnen maken, die voor meer mensen positief uitpakken. 

Algemeen geaccepteerde regels 

Van maatschappelijk geaccepteerde en uitgedragen conventies is het lastiger in te zien dat ook dát een verzameling is van persoonlijke (geconditioneerde) waarheden. ‘Veel mensen vinden dat dit écht niet kan, dus…’ 

Ehm, maakt een grote groep eensgezinden iets dan tot dé waarheid? Is waarheid een democratisch goed, waarin de meerderheid van de stemmers gelijk krijgt? Zo wordt er door onze wetgevers in de praktijk wel mee gewerkt, want er worden regels en wetten op gebaseerd. Vind ik een goed plan. Desondanks vind ik dat ‘waarheid’ in de basis geen democratisch te verkiezen goed is.

Confrontatie biedt inzichten/groei

Wanneer ik iets rottigs meemaak met een ander, probeer ik mijn ‘battles’ te kiezen. Bij iemand waar ik geen hechte relatie mee heb, laat ik het vaak zitten. Tenzij mijn grens ver overschreden word, of ik me laat gaan in een emotie.

Bij intimi kan het juist heel interessant en waardevol zijn om samen te kijken wat er gebeurt. Door onenigheid kun je leren welke dingen voor jou belangrijk zijn, en hóé belangrijk precies. En dit van de ander te weten komen. Al pratend kom je vaak samen tot grotere inzichten en een betere relatie. Ik zie zo’n gesprek, mits opbouwend, als investering in de relatie.

Omgaan met het gevoel van teleurstellingen 

Hier wil ik eenieder adviseren wat ik altijd adviseer bij opkomende gevoelens: laat ze er zijn. Bied ze de ruimte. Kijk ze aan, omarm ze. Zwelg er niet in, maar adem er bijvoorbeeld naartoe in een meditatie. Gevoelens welkom heten is de meest effectieve manier van met ze omgaan. Meer hierover lezen? Bekijk deze blog. We hebben vaak de neiging het gevoel weg te rationaliseren, ervoor te vluchten, erin te zwelgen of het te ontkennen. Deze manieren werken averechts met gevoelens.

Leven vanuit eigen waarheid

Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat je niet voor je waarheid moet gaan staan. India had er vermoedelijk heel anders uitgezien als Keizer Akbar, Osho en Mahatma Ghandi er hun werk niet hadden gedaan. Het is prachtig en krachtig om dingen vanuit de eigen pure ‘waarheid’ en overtuiging te doen.

We hoeven andermans waarheden niet te laten prevaleren boven de onze, of van alles te incasseren. Hier belanden we in het gebied van grenzen (aangeven).

We hebben altijd keuzes en mogelijkheden

Het mooie: ieder kan vanuit eigen diepe zuiverheid werken, vanuit de eigen ethiek zo juist mogelijk handelen. Zonder deze als dé waarheid te verkondigen, of anderen langs die zelfgemaakte lat af te meten. Onze leefregels zijn in ontwikkeling en tonen onze staat van bewustzijn. Het is de eigen waarheid verder uitbouwen, nuanceren, heroverwegen; klopt het nog allemaal? Past het bij wie we inmiddels zijn?

Wat je kunt doen om teleurstellingen te voorkomen/ermee om te gaan

Wat kun je doen om teleurstellingen te voorkomen én er beter mee om te gaan:

 • Beseffen dat iedereen eigen waarheden heeft
 • Opletten of je anderen langs jouw meetlat legt
 • Checken of anderen dit bij jou doen
 • Met open houding luisteren naar andere waarheden
 • Open gesprekken aangaan met mensen die belangrijk voor je zijn
 • Jezelf & de ander vergeven wanneer je dat kunt (dank Shiva!)
 • Het gevoel van de teleurstelling aanvaarden
 • Eventueel door het gevoel heen ademen (in meditatie)
 • Weten dat je altijd je reactie kunt kiezen
 • Wees desnoods eerst even stil voor je reageert
 • Je ‘regels’ blijven verfijnen door bewust te leven
 • Je omgeven met mensen op dezelfde golflengte

Vanwege de lengte binnenkort deel 2 over dit onderwerp!

Ben benieuwd wat je denkt! Ben jij je bewust van je eigen leefregels en waarden? Leg je anderen wel eens langs je meetlat?

Ja, ik wil maandelijks de nieuwsbrief ontvangen met aanbiedingen en extra tips.

 – Sanne Wurzer, life coach